อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม มีประวัติและผลงานที่หลากหลาย ทั้งงานวิชาการ อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษา เป็นนักพูด นักบรรยาย เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนมากมาย
sattakorn.com Powered by NetworkMission |